Planer for nye kull 23

Her kommer en oversikt over noen av plannene vi har for året 2023

LV*Gentle Tomson Silverado SBI n

(N) Eikerskogens King of Hearts SBI n 

(N) Eikerskogens Cruel Intentions SBI b21 


(N) Eikerskogens Endless Rose SBI n21 


N Eikerskogens Yggdrasil SBI n 


LV*Gentle Tomson Silverado    SBI n 

(N) Eikerskogens Green Fairy Dust SBI n21 


(N) Eikerskogens A Pretty Little Liar SBI n21 


IT*Paulrobert's Gotham

Amori's My Precious