Det følger med stamtavle, helseatest, vaksine id chip og forpakke 

Nytt Hellig birma ungekull har kommet her på N Eikerskogen 

Mer innfo kommer :) 


 
 
 
 

N Eikerskogen