M 4 kullet 

Har ingen ledige unger 


Det følger med stamtavle, helseatest, vaksine id chip og forpakke 

N Eikerskogen